ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

เกริกเกียรติ ก่ำแก้ว

ติดต่อ เกริกเกียรติ ก่ำแก้ว

จัดเรียงตาม:
5,738,250 บาท

1 เดือน ที่ผ่านมา

1,940,000 บาท

ไร่: 2

ที่ดินเปล่า

เกริกเกียรติ ก่ำแก้ว

1 เดือน ที่ผ่านมา

1,940,000 บาท

ไร่: 2

ที่ดินเปล่า

1 เดือน ที่ผ่านมา

2 เดือน ที่ผ่านมา

1,500,000 บาท
1,500,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 1ตารางวา: 37

ทาวน์เฮาส์

5 เดือน ที่ผ่านมา

936,000 บาท

ตารางวา: 624

ที่ดินเปล่า

6 เดือน ที่ผ่านมา

2,800,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 2ตารางวา: 56

บ้านเดี่ยว

เกริกเกียรติ ก่ำแก้ว

6 เดือน ที่ผ่านมา

2,800,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 2ตารางวา: 56

บ้านเดี่ยว

6 เดือน ที่ผ่านมา

2,500,000 บาท

ไร่: 5

ที่ดินเปล่า

เกริกเกียรติ ก่ำแก้ว

7 เดือน ที่ผ่านมา

2,500,000 บาท

ไร่: 5

ที่ดินเปล่า

7 เดือน ที่ผ่านมา