ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

อัจฉรา สดากร

บี ที่ Realty One

ติดต่อ อัจฉรา สดากร

จัดเรียงตาม:

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 65

ทาวน์เฮาส์

อัจฉรา สดากร

5 วัน ที่ผ่านมา

1,200,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 65

ทาวน์เฮาส์

5 วัน ที่ผ่านมา

2,370,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 156

ทาวน์เฮาส์

อัจฉรา สดากร

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,370,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 156

ทาวน์เฮาส์

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 28

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

อัจฉรา สดากร

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

1,700,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 28

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 28

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

อัจฉรา สดากร

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

1,900,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 28

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 28

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

อัจฉรา สดากร

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

1,950,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 28

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

15,000,000 บาท
15,000,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 3ตารางวา: 903

1 เดือน ที่ผ่านมา

1,200,000 บาท

ไร่: 2

ที่ดินเปล่า

อัจฉรา สดากร

3 เดือน ที่ผ่านมา

1,200,000 บาท

ไร่: 2

ที่ดินเปล่า

3 เดือน ที่ผ่านมา

5,000,000 บาท

ไร่: 5

ที่ดินเปล่า

อัจฉรา สดากร

3 เดือน ที่ผ่านมา

5,000,000 บาท

ไร่: 5

ที่ดินเปล่า

3 เดือน ที่ผ่านมา

4,500,000 บาท

ตร.ว.: 1080

อัจฉรา สดากร

5 เดือน ที่ผ่านมา

4,500,000 บาท

5 เดือน ที่ผ่านมา