เจษฎา รอดศรี

ที่ Realty One Estae

Property Types

  • 27% ที่ดินเปล่า
  • 23% คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด
  • 14% ทาวน์เฮาส์
  • 36% Other

Property Status

  • 95% ขาย
  • 5% Other

Property Cities

  • 9% ตำบล ปากน้ำ
  • 5% อำเภอปากเกร็ด
  • 5% ตำบล เหนือคลอง
  • 82% Other

About เจษฎา รอดศรี

ภาษา: Jessada Rodsri

จัดเรียงตาม:

Compare listings

เปรียบเทียบ