ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

เกรียงไกร โสมนิล

ที่ Realty One

ติดต่อ เกรียงไกร โสมนิล

จัดเรียงตาม:
4,650,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 88.16

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

เกรียงไกร โสมนิล

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

4,650,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 88.16

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,380,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 200

บ้านเดี่ยว

เกรียงไกร โสมนิล

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,380,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 200

บ้านเดี่ยว

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,950,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 41.17

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

เกรียงไกร โสมนิล

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,950,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 41.17

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,300,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 119

ทาวน์เฮาส์

เกรียงไกร โสมนิล

1 เดือน ที่ผ่านมา

3,300,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 119

ทาวน์เฮาส์

1 เดือน ที่ผ่านมา

11,400,000 บาท
11,400,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 4ตารางเมตร: 204

บ้านเดี่ยว

2 เดือน ที่ผ่านมา

3,899,980 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 128

บ้านเดี่ยว

เกรียงไกร โสมนิล

2 เดือน ที่ผ่านมา

3,899,980 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 128

บ้านเดี่ยว

2 เดือน ที่ผ่านมา

4,100,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 126.5

บ้านแฝด

เกรียงไกร โสมนิล

2 เดือน ที่ผ่านมา

4,100,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 126.5

บ้านแฝด

2 เดือน ที่ผ่านมา