ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

Mookda Somsongkul

ที่ Realty One Estate (Thailand)

ติดต่อ Mookda Somsongkul

จัดเรียงตาม:
7,700,000 บาท
7,700,000 บาท

ตารางวา: 2233

ที่ดินเปล่า

6 วัน ที่ผ่านมา

1,300,000 บาท
1,300,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 35.3

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

1 เดือน ที่ผ่านมา

2,490,000 บาท
2,490,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 48.75

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

2 เดือน ที่ผ่านมา

3,100,000 บาท
3,100,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 41.7

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

4 เดือน ที่ผ่านมา

2,300,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 28.5

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

Mookda Somsongkul

5 เดือน ที่ผ่านมา

2,300,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 28.5

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

5 เดือน ที่ผ่านมา

2,000,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 52

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

Mookda Somsongkul

10 เดือน ที่ผ่านมา

2,000,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 52

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

10 เดือน ที่ผ่านมา

1,750,000 บาท
1,750,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 40.77

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

10 เดือน ที่ผ่านมา