ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

ศวโรจน์ สระศรี

ติดต่อ ศวโรจน์ สระศรี

จัดเรียงตาม:
12,000,000 บาท

ห้อง: -ห้องน้ำ: -ตารางเมตร: 11920

ที่ดินเปล่า

ศวโรจน์ สระศรี

3 วัน ที่ผ่านมา

12,000,000 บาท

ห้อง: -ห้องน้ำ: -ตารางเมตร: 11920

ที่ดินเปล่า

3 วัน ที่ผ่านมา

1,800,000 บาท

ห้อง: -ห้องน้ำ: -ตารางเมตร: 298

ที่ดินเปล่า

ศวโรจน์ สระศรี

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

1,800,000 บาท

ห้อง: -ห้องน้ำ: -ตารางเมตร: 298

ที่ดินเปล่า

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

1,900,000 บาท

ห้อง: -ห้องน้ำ: -ตารางเมตร: 896

ที่ดินเปล่า

ศวโรจน์ สระศรี

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

1,900,000 บาท

ห้อง: -ห้องน้ำ: -ตารางเมตร: 896

ที่ดินเปล่า

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

12,000,000 บาท
12,000,000 บาท

ห้อง: -ห้องน้ำ: -ตารางเมตร: 2628

ที่ดินเปล่า

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,300,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 106

อาคารพาณิชย์

ศวโรจน์ สระศรี

2 เดือน ที่ผ่านมา

3,300,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 106

อาคารพาณิชย์

2 เดือน ที่ผ่านมา

10,000,000 บาท
10,000,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 5ตารางเมตร: 351

อาคารพาณิชย์

2 เดือน ที่ผ่านมา

6,000,000 บาท

ห้อง: -ห้องน้ำ: -ตารางเมตร: 3508

ที่ดินเปล่า

ศวโรจน์ สระศรี

3 เดือน ที่ผ่านมา

6,000,000 บาท

ห้อง: -ห้องน้ำ: -ตารางเมตร: 3508

ที่ดินเปล่า

3 เดือน ที่ผ่านมา