ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

ธัชเวท จิระติวานนท์

Marketing Specialist ที่ Realty One Estate

ติดต่อ ธัชเวท จิระติวานนท์

จัดเรียงตาม:
2,600,000 บาท
2,600,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 45

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

2 เดือน ที่ผ่านมา

1,270,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 27

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

ธัชเวท จิระติวานนท์

3 เดือน ที่ผ่านมา

1,270,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 27

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

3 เดือน ที่ผ่านมา

4,170,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 28.8

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

ธัชเวท จิระติวานนท์

4 เดือน ที่ผ่านมา

4,170,000 บาท

ห้อง: 1ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 28.8

คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด

4 เดือน ที่ผ่านมา

5 เดือน ที่ผ่านมา