vrglobalproperty

vrglobalproperty

Property Types

  • 32% ที่ดินเปล่า
  • 24% บ้านเดี่ยว
  • 20% คอนโดมีเนี่ยม/ห้องชุด
  • 24% Other

Property Status

  • 88% ขาย
  • 12% เช่า

Property Cities

  • 12% เขตพญาไท
  • 8% เขตลาดพร้าว
  • 8% เขตคลองเตย
  • 72% Other

About vrglobalproperty

จัดเรียงตาม:

Compare listings

เปรียบเทียบ