ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

5,500,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 3ตารางเมตร: 240

บ้านเดี่ยว

Jidapa Kheawkaew

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

5,500,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 3ตารางเมตร: 240

บ้านเดี่ยว

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,300,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 180

บ้านเดี่ยว

เบญญาภา แย้มศรี

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,300,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 180

บ้านเดี่ยว

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,300,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 225.2

บ้านเดี่ยว

เบญญาภา แย้มศรี

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,300,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 225.2

บ้านเดี่ยว

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

6,000,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 4ตารางวา: 59.5

บ้านเดี่ยว

patcharamai udomphol

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

6,000,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 4ตารางวา: 59.5

บ้านเดี่ยว

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,800,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 3ตารางวา: 60

บ้านเดี่ยว

kritti001

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,800,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 3ตารางวา: 60

บ้านเดี่ยว

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

6,500,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 3ตารางเมตร: 320

บ้านเดี่ยว

Suthep

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

6,500,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 3ตารางเมตร: 320

บ้านเดี่ยว

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

5,640,000 บาท

ขาย บ้าน พหลโยธิน 1 ซอยลือชา ขนาด 47 ตร.วา เพียง 500 เมตร จากอนุสาวรีย์ชัย

ซอย ลือชา แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ตารางวา: 47

บ้านเดี่ยว

Aditep Pramorntat

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

5,640,000 บาท

ตารางวา: 47

บ้านเดี่ยว

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,200,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 236

บ้านเดี่ยว

RIFFER

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,200,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 236

บ้านเดี่ยว

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,380,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 200

บ้านเดี่ยว

เกรียงไกร โสมนิล

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,380,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 2ตารางเมตร: 200

บ้านเดี่ยว

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา