ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

15,000,000 บาท

ที่ดินนครนายก ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติ (วิว เลค รีสอร์ท ภูเขา )

ตำบล สาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย

ไร่: 6

ที่ดินเปล่า

15,000,000 บาท

ไร่: 6

ที่ดินเปล่า

3,500,000 บาท

ตารางวา: 230

ที่ดินเปล่า

อัจฉรา สดากร

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,500,000 บาท

ตารางวา: 230

ที่ดินเปล่า

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,821,000 บาท

ตารางวา: 806

ที่ดินเปล่า

Aditep Pramorntat

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,821,000 บาท

ตารางวา: 806

ที่ดินเปล่า

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

9,005,000 บาท

ตารางเมตร: 35200

ที่ดินเปล่า

metinee

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

9,005,000 บาท

ตารางเมตร: 35200

ที่ดินเปล่า

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

6,294,000 บาท

ตารางวา: 286.1

ที่ดินเปล่า

มุกดา สมส่งกุล

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

6,294,000 บาท

ตารางวา: 286.1

ที่ดินเปล่า

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

5,933,000 บาท

ตารางวา: 269.7

ที่ดินเปล่า

มุกดา สมส่งกุล

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

5,933,000 บาท

ตารางวา: 269.7

ที่ดินเปล่า

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

11,116,000 บาท

ตารางวา: 555.8

ที่ดินเปล่า

มุกดา สมส่งกุล

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

11,116,000 บาท

ตารางวา: 555.8

ที่ดินเปล่า

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

420,000 บาท

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา