ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,800,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 3ตารางเมตร: 115

ทาวน์เฮาส์

chinnawong

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

2,800,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 3ตารางเมตร: 115

ทาวน์เฮาส์

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

24,800,000 บาท

ที่ดินเปล่า

chinnawong

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

24,800,000 บาท

ที่ดินเปล่า

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,300,000 บาท
3,300,000 บาท

ห้อง: 2ห้องน้ำ: 2

ทาวน์เฮาส์

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

4,500,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 2

บ้านเดี่ยว

chinnawong

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

4,500,000 บาท

ห้อง: 4ห้องน้ำ: 2

บ้านเดี่ยว

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

1,850,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 73

บ้านเดี่ยว

chinnawong

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

1,850,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 1ตารางเมตร: 73

บ้านเดี่ยว

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

5,000,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 3

อาคารพาณิชย์

chinnawong

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

5,000,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 3

อาคารพาณิชย์

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,200,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2

บ้านเดี่ยว

chinnawong

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

3,200,000 บาท

ห้อง: 3ห้องน้ำ: 2

บ้านเดี่ยว

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

25,000,000 บาท

ที่ดินเปล่า

chinnawong

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

25,000,000 บาท

ที่ดินเปล่า

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา